Lokacija – Kako do trke

Ukoliko dolazite autoputem iz pravca Beograda, isključite se na petlji Markovac (ili poznatijoj kao Stari hrast). Krenite put Svilajnca i nastavite prema Despotovcu.

Ako dolazite iz pravca Niša, preporučujemo da se isključite na petlji Jagodina pa preko sela Ribare krenite dalje do skretanja za Balajnac, skrenite na raskrsnici i dođite do Despotovca.

Ako dolazite iz istočne Srbije, preporučujemo pravce preko Petrovca i Žagubice preko Krepoljina.

Zatim pratite oznake za resavsku pećinu ili Strmosten, Lisine. Kada dođete do odvajanja za resavsku pećinu (desno) ne skrećite već nastavite pravo (tj ulevo). Kada dođete do skretanja levo za Lisine, nastavite pravo još 600m i sa leve strane ćete videti planinarsku kuću Suvaja.

NAPOMENA: Svi lokalni putevi su održavani, dobri i laki za vožnju, nema većih uspona!

GPS kordinate: 44,0911 21,6370 ili Google Plus Code: 3JRP+98G Strmosten

Distanca od Beograda (Arena) – 156km

Distanca od Niša (centar) – 147km

Distanca od Kragujevca (centar) – 86km

Ažurirano dana: 22.08.2022